Dataskydds- och registerbeskrivning samt information gällande cookies

Dataskydd / registerbeskrivning i enlighet med EU-förordningen 2016/679 (EU: s dataskyddsförordning) och den finska lagen om uppgiftsskydd.

Registeransvarig: Oy C.E. Lindgren Ab
FO-nummer: 0130246-5
Adress: Armerarvägen 5, 06450 Borgå
Dataskyddsansvarigas kontaktuppgifter: alexander.brunow@celindgren.fi
Registrets namn: Kund- och marknadsföringsregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Med hjälp av Oy C.E. Lindgren Ab:s kund- och marknadsföringsregister

 • upprätthålls kundrelationer,
 • marknadsförs företagets tjänster, och
 • handhas leverering av order, fakturering och andra åtgärder relaterade till hanteringen av kundrelationen.

Personuppgifter lagras och behandlas endast under den tid som krävs för deras användning.

Registrets informationsinnehåll

Vi lagrar följande information:

 • Namn
 • Företag
 • E-postadress

Regelmässiga informationskällor

I regel erhålls informationen direkt från den registrerade personen, till exempel genom en inkommande order, en kontakt via vår webbplats eller ett försäljnings-/mässevenemang.

Regelmässig överlåtelse av uppgifter

Uppgifterna lämnas i regel inte ut åt tredje parter. Uppgifterna kan lämnas ut åt myndigheterna på det sätt som förutsätts enligt tillämpad lag.

Regelmässig överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna överlåts inte i regel utanför EU eller Europas ekonomiska område.

Principer för skyddande av register

Informationen lagrad i registret behandlas alltid konfidentiellt och tillgången är begränsad till de personer som krävs. Informationen lagrad i registret skyddas av användarnamn och lösenord. Personuppgifter behandlas endast vid behov och på det sätt som krävs av dess syfte.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

 • få information om behandlingen av deras personuppgifter,
 • verifiera de personuppgifter som han tillhandahåller och lagras i registret,
 • kräva korrigering av felaktiga personuppgifter,
 • begära att deras personuppgifter tas bort från registret,
 • dra tillbaka sitt samtycke och göra invändningar mot behandlingen av hans personuppgifter i den mån behandlingen av personuppgifter är baserad på den registrerades samtycke;
 • motsätta sig behandlingen av hans eller hennes personuppgifter av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika personliga situation, i den mån behandlingen av personuppgifter bygger på ett legitimt intresse från den registeransvarige;
 • få de personuppgifter som finns i en maskinläsbar form, till exempel för överföring av data till en annan registeransvarig, och
 • kräva att behandlingen av deras personuppgifter begränsas.

Den registrerade bör skicka förfrågningar om sina rättigheter via e-post enligt följande:

 • Meddelandets titel: Förfrågan / begäran relaterad till registrering av personuppgifter
 • Mottagare: info@celindgren.fi

Den registrerade kan ombes att specificera sin begäran om behandling av personuppgifter och att verifiera sin identitet innan behandlingen av begäran. Vi kan neka att fullfölja begäran på grund av lagen.

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om hen anser att uppgifterna har behandlats i strid med tillämpad lag om dataskydd.

Ändring av dataskyddsbeskrivning

Vi strävar efter att förbättra våra tjänster och kan därför uppdatera denna dataskyddsbeskrivning. Vi kommer att meddela om ändringarna på denna sida.

_ _ _

Cookies

Översikt

Denna webbsida använder cookies för att förbättra din användarupplevelse när du navigerar webbsidan.

Vissa av dessa cookies är nödvändiga och sparas i din webbläsare för att sidans basfunktioner skall fungera.

Vi använder också andra typer av cookies som hjälper oss t.ex. med att analysera trafiken för att förstå hur sidan används, och erbjuda vissa funktionaliteter. Dessa cookies sparas i webbläsaren med ditt tillstånd, och du kan neka oss användning. Notera dock, att det kan ha en negativ inverkan på sidans användarvänlighet.

Cookies sparas i webbläsaren från en minut till flera år, beroende på cookie.
Alltid aktiverad