Handbundna borstar

Vi tillverkar även handbundna borstar när tillverkning med maskiner inte är möjlig. Sådana borstar är till exempel borstar med metalstomme, borstar med extra långa borst och borstar med en mycket smal stomme där borsten endast kan fästas för hand. Handbindning kan användas för att tillverka mycket krävande borstlösningar.